Ninfa 180 – Selce

Ninfa 180 – Selce

Ninfa 180 montirana na trgu u Selcu sa staklom 10+10mm kaljeno i laminirano. Preuzmite “.dwg”...
Ninfa 100 – Matulji

Ninfa 100 – Matulji

Ninfa 100 na stambenoj kući u Matuljima. Staklo 8+8mm kaljeno i laminirano. Preuzmite “.dwg”...
Ninfa 90 – Kostrena

Ninfa 90 – Kostrena

Ninfa 90 plastificirana u boju stolarije montirna na terasi privatne kuće u Kostreni sa staklom 8+8mm kaljeno i laminirano. Preuzmite “.dwg”...
Ninfa 50 – Bregi

Ninfa 50 – Bregi

Privatna kuća na Bregima. Staklena ograda na parapetnom zidu. Vodilica Ninfa 50 montirana na kamenu klupčicu. Staklo 8+8mm kaljeno, laminirano. Preuzmite “.dwg”...
Ninfa 4 – Privatna kuća

Ninfa 4 – Privatna kuća

Ninfa 4 montirana na terasi privatne kuće sa staklom 10+10mm kaljeno i laminirano. Preuzmite “.dwg” dokument