Montaža novih staklenih ograda na zgradi od 19 katova

Info

Naziv projekta:
Montaža novih staklenih ograda na zgradi od 19 katova

Investitor:
Stanari zgrade

Glavni izvođač:
Riccesi Holding Trieste

Lokacija projekta:
Centar grada Trsta, Campo Marzo

Trajanje projekta:
Od studenog 2021. godine do travnja 2022. godine (realni rad je bio cca. 45 dana ali zbog praćenja priprema svih terasa ukupno je trajalo skoro 5 mjeseci) te smo i mi bili zbog toga bili u deficitu sa vremenom i sa rokovima završetka posla. Doslovce za svaku terasu smo se morali dizati i spuštati po materijale i tu smo gubili puno vremena.

Specifičnost projekta

Sve terase ove zgrade su kompletno renovirane a prije same renovacije uklonjene su i sve stare staklene ograde. Nakon renoviranja svih terasa, uzeli smo mjere na svakoj terasi te napravili pripremu materijala (rezanje) u radioni Glavnog Izvođača u Trstu (Zona industriale).

Objekt je imao 3 vertikale na kojima smo radili a oslovljavali smo ih kao SJEVER, JUG i ZAPAD. Upravo smo i na taj način i prema spremnosti vertikala pratili radove, te smo našom montažom pratili i odrađivali terase koje su bile spremne.

Najprije se odradila vertikala SJEVER, pa JUG te na kraju i ZAPAD koja je bi najveće i najzahtjevnija. Ukupna količina posla je bila montaža staklenih ograda i rukohvata u ukupnoj dužini od 595 m. Doslovce za svaku terasu smo se morali dizati i spuštati po materijale i tu smo gubili puno vremena.

Plan rada:

  1. Priprema vodilica i rukohvata prema izmjerama
  2. Montaža vodilica po terasama
  3. Montaža stakla
  4. Montaža rukohvata

Sve poslove smo odradili i prije dogovorenog termina.

Svi naši djelatnici su imali kompletnu dokumentaciju za rad na visini i u skladu sa talijanskim zakonom o radu.

Izazovi i rješenja projekta

Najveći izazov ovog projekta je bio rad na visini i na pokretnoj skeli (mostu) koji se morao zaustavljati zbog jačeg vjetra ili kiše te smo i mi bili zbog toga bili u deficitu s vremenom i s rokovima završetka posla. Doslovce za svaku terasu smo se morali dizati i spuštati po materijale i tu smo gubili puno vremena.

Materijali i proizvođači

  • Aluminijske vodilice E.G. PRIME TOP eloxirane, PROIZVOĐAČ: Q-RAILING Njemačka
  • Aluminijski rukohvat fi40 mm eloxiran, PROIZVOĐAČ: Q-RAILING Njemačka
  • Stakla kaljena i laminirana 10+10+1,52 mm, DOBAVLJAČ: ALLGLASS Italia